Våre tjenester

Prosjektering brannkonsept


Brann & Risiko utfører mindre prosjekteringsoppdrag som bruksendring av bolig, ombygginger og prosjektering av nybygg, og kan erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 3.  
 

Brannteknisk tilstandsanalyse


Eldre byggverk skal oppgraderes iht gjeldende byggeforskrift da det ble oppført, og minimum iht Byggeforskrift 1985. Vi utfører vurderingen og oppsummerer eventuelle tiltak.
 

Uavhengig kontroll av brannkonsept

Brann & Risiko utfører uavhengig kontroll av brannkonsept i byggesak, og kan erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 3.  
 

Risikoanalyse


Internkontrollforskriften §5 stiller krav til risikoanalyse av byggverk. Vi hjelper deg med å kartlegge risikofaktorer i ditt bygg mhp brann og eksplosjon, og finner tiltak som får risikoen ned på et akseptabelt nivå.